Ελληνιστικός

Ελληνιστικά διαγράμματα ωροσκοπίου.

Ωροσκόπιο, Δυτικοί, Ελληνιστικοί, Διάγραμμα Ωροσκοπίου, σύμβολο «εγώ» με τις λέξεις Ολογραφικά (Degro). Το γράφημα βρίσκεται στην αρχή του γραφήματος με δύο τελείες προς τα κάτω, τις πρώτες κουκκίδες προς τα πάνω και την τέταρτη κουκκίδες προς τα κάτω.